DOM A1 DOM A2 DOM A3 DOM A4 DOM B1 DOM B2 DOM B3 DOM B4

DOM A1

Powierzchnia działki 560 m2
Powierzchnia użytkowa 133,8 m2

DOM A2

Powierzchnia działki 543 m2
Powierzchnia użytkowa 133,8 m2

DOM A3

Powierzchnia działki 531 m2
Powierzchnia użytkowa 133,8 m2

DOM A4

Powierzchnia działki 509 m2
Powierzchnia użytkowa 133,8 m2

DOM B1

Powierzchnia działki 505 m2
Powierzchnia użytkowa 134,9 m2

DOM B2

Powierzchnia działki 594 m2
Powierzchnia użytkowa 134,9 m2

DOM B3

Powierzchnia działki 718 m2
Powierzchnia użytkowa 134,9 m2

DOM B4

Powierzchnia działki 501 m2
Powierzchnia użytkowa 134,9 m2